Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem formalnym przyjęcia dziecka do placówki jest wypełnienie wniosku o skierowanie do MOS-u w Albrechtówce oraz złożenie go (wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w Wydziale Edukacji w miejscu zamieszkania. Wniosek dostępny jest na miejscu w urzędzie.

Pozostałe warunki:

 • Wiek 13-18 lat (poziom VII-VIII klasa szkoły podstawowej oraz liceum),
 • Zdiagnozowane używanie bądź uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
 • Telefoniczne zgłoszenie osoby zainteresowanej terapią (potwierdzone przez rodziców i osoby kierujące) w celu umieszczenia kandydata na liście oczekujących
 • Podczas oczekiwania na miejsce w Ośrodku wymagamy regularnego telefonicznego potwierdzania gotowości do podjęcia terapii

Dokumenty niezbędne w celu przyjęcia osoby do placówki to:

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry (na NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych 24-120 Kazimierz Dolny, Albrechtówka 5)
 • dotychczasowa dokumentacja medyczna (jeśli jest)
 • dotychczasowa dokumentacja oświatowa:
  • szkolna – świadectwo ostatniej ukończonej klasy
  • z poradni pedagogiczno-psychologicznych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • akt urodzenia (odpis)
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne
 • poświadczenie zameldowania
 • komplet pościeli
 • komplet zeszytów (15 sztuk) + przybory szkolne i koniecznie zeszyt A4 w twardej oprawie
 • lekturę – do biblioteki szkolnej
 • strój na w-f oraz dres
 • koperty i znaczki pocztowe (po 5 sztuk)
 • komplet ubioru szkolnego (na uroczystości, egzaminy, wizyty szkolne itp.)