!!! kliknij !!!
w poniższy baner

Odwiedź nas na Facebook'u


A A A

Stowarzyszenie

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” o/Lublin oferuje pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionej od narkotyków oraz ich rodzinom i opiekunom.

 

Obszary działań Stowarzyszenia „Powrót z U”:

- przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca,

- działalność charytatywna,

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,

- ochrona i promocja zdrowia,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

- ochrona praw: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

 

Bilanse i sprawozdania finansowe Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

z działalności od roku 2009 opublikowane są na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl