!!! kliknij !!!
w poniższy baner

Odwiedź nas na Facebook'u


A A A

Leczenie


Terapia indywidualna:
       Społeczność jest ogromną siłą w leczeniu osób uzależnionych. Jednak sama w sobie nie jest wystarczająca, dlatego też od samego początku pobytu w ođrodku pacjenci są pod opieką indywidualną. Relacja pomiędzy pacjentem a jego osobistym opiekunem z kadry terapeutycznej pomaga budować poczucie bezpieczeństwa. Akceptacja podopiecznych z ich ułomnościami i przeszłością stwarza możliwość wytworzenia się bliskiej, naturalnej więzi, a to z kolei pomaga młodym ludziom przezwyciężać kryzysy i pozwala na pracę z głębokimi problemami. Terapeuta prowadzący ma także za zadanie zrobienie pogłębionej diagnozy pacjenta, tworzenie we współpracy z nim indywidualnych planów na każdy z etapów leczenia. Opiekun ten wyjeżdża też z pacjentem na jego pierwsze wizyty do domu, z jednej strony wspierając go w trudnej dla niego sytuacji konfrontacji z miejscami i osobami „z przeszłości”, z drugiej poznając atmosferę i relacje w rodzinie pacjenta.

Praca z rodzicami:
       Duży nacisk w terapii położony jest także na pracę z rodzicami. Ponieważ uzależniony pacjent jest najczęściej „produktem” zaburzonych relacji pomiędzy członkami rodziny, oddziaływania terapeutyczne odnoszą się także do niej. Brany jest zatem pod uwagę cały system danej rodziny. Praca ta ma na celu m.in. uświadomienie rodzicom mechanizmów uzależnień, odbarczenie z poczucia winy, a w dalszej perspektywie - umożliwienie im zbudowania relacji satysfakcjonujących obydwie strony. Jest też istotna z innego względu: ma przygotować rodziców do wspierania zmian, które zajdą w procesie terapii w ich dzieciach. Wszystkie te kwestie omawiane są na comiesięcznych spotkaniach z rodzicami.


Filozofia
         W Stanach Zjednoczonych w 1958r. powstała pierwsza wspólnota ludzi uzależnionych. Założył ją były alkoholik Charles Dederich, opierając się na bazie teorii i praktyki ruchu Anonimowych Alkoholików. Wspólnota ta nazwywała się SYNANON.

W 1963r. według wzoru - stworzonego przez Dedericha i  jego społeczności -  powstała kolejna grupa łącząca ludzi uzależnionych – DAYTOP. Jeden z pacjentów tam przebywających napisał tekst, który stał się filozofią tamtejszych pacjentów, a z czasem stał się misją wszelkich społeczności terapeutycznych, na całym świecie.
 

Oto jego treść:

 

"Jestem tutaj, ponieważ nie mogę już dłużej uciekać od samego siebie.

Tak długo będę uciekał, dopóki nie odważę się zobaczyć siebie w oczach innych.
Tak długo będę cierpiał i bał się, dopóki nie podzielę się z innymi swoimi tajemnicami.
Jeżeli nie zaufam innym, będę sam.
Tylko w tym miejscu będę mógł zobaczyć siebie jak w zwierciadle.
Tylko tutaj nie muszę być gigantem z moich marzeń, czy karłem z moich strachów.
W tym domu jestem cząstką społeczności, dzieląc z innymi cele i codzienny trud.
Zapuszczając tu korzenie, mogę rozwijać się i tworzyć, nie będąc już dłużej samotnym.

Pomagając innym, mogę też odnaleźć siebie.''

Strony: « Poprzednia 1 2