!!! kliknij !!!
w poniższy baner

Odwiedź nas na Facebook'u


A A A

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest wypełnienie wniosku o skierowanie do MOS-u w Cholewiance oraz złożenie go (wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w Wydziale Edukacji w miejscu zamieszkania.

Wniosek jest dostępny pod poniższym linkiem:

Wniosek o skierowanie do MOS-u w Cholewiance

 

Pozostałe warunki:

 

- Wiek 13-18 lat (poziom gimnazjum),

 

- Zdiagnozowane używanie bądź uzależnienie od substancji psychoaktywnych,

 

- Telefoniczne zgłoszenie osoby zainteresowanej terapią (potwierdzone przez rodziców i osoby kierujące) w celu umieszczenia kandydata na liście oczekujących. Podanie niezbędnych danych, które umożliwiają wpis kandydata do kolejki oczekujących takich jak: nazwisko i imię, adres stałego zameldowania, numer PESEL, status ubezpieczenia, tel. kontaktowy.

 

- Podczas oczekiwania na miejsce w Ośrodku wymagamy regularnego telefonicznego potwierdzania gotowości do podjęcia terapii 

 

 

Dokumenty niezbędne w celu przyjęcia osoby do placówki to:

- skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry (na NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych 24-120 Kazimierz Dolny Cholewianka 2)

- dotychczasowa dokumentacja medyczna (jeśli jest)

- dotychczasowa dokumentacja oświatowa:

     - szkolna - świadectwo ukończenia VI klasy , świadectwo ostatniej ukończonej klasy gimnazjum

     - z poradni pedagogiczno-psychologicznych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym

- akt urodzenia (odpis)

- 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne

- poświadczenie zameldowania

- komplet pościeli

- komplet zeszytów (15 sztuk) + przybory szkolne i koniecznie zeszyt A4 w twardej oprawie

- lekturę z zakresu gimnazjum - do biblioteki szkolnej

- strój na w-f oraz dres

- koperty i znaczki pocztowe (po 5 sztuk)

- komplet ubioru szkolnego (na uroczystości, egzaminy, wizyty szkolne itp.)