!!! kliknij !!!
w poniższy baner

Odwiedź nas na Facebook'u


A A A

Pomagają nam

 

 

 

 

Grupa AXA

 

W ostatnim czasie coraz częściej podejmowana jest dyskusja na temat problemów matek w Polsce. Problemów jest wiele: od trudności w łączeniu macierzyństwa z aktywną pracą zawodową po przejawy dyskryminacji na rynku pracy, od uwarunkowań ekonomicznych po brak miejsc przyjaznych matce i dziecku.

AXA chce przyczynić się do rozwiązania, przynajmniej niektórych, problemów dotykających polskie matki. Dlatego jako Ośrodek rozpoczęliśmy realizację programu społecznego "Wspieramy Mamy".

Program ten jest adresowany do organizacji pozarządowych pomagających polskim mamom radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, jakie stawia przed nimi codzienność. Chcielibyśmy, żeby dzięki wsparciu AXA mamy w Polsce mogły w pełni cieszyć się najpiękniejszym okresem w życiu - macierzyństwem.

Od Grupy AXA na realizację programu otrzymaliśmy 13.000,00 zł.

 

 

Fundacja CEMEX

 

"Kuźnia optymizmu” to wieloletni program realizowany w grupie dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków i alkoholu,  będących w 15 – miesięcznej stacjonarnej terapii, realizowany na terenie Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Powrót z U”. Wykluczenie społeczne to niezdolność do uczestnictwa w uznawanych za ważne aspektach życia społecznego - gospodarczych, politycznych i kulturowych. Ta sytuacja szczególnie dotyczy podopiecznych naszej placówki, czyli osób, które mimo młodego wieku już wykazują niezdolność do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie, środowisku szkolnym itp. Projekt nasz opiera się na założeniu, iż integracja społeczna to proces, w ramach którego jednostki zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zyskują możliwości, umiejętności i zasoby niezbędne do uczestnictwa w życiu ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz zachowania standardu życia na poziomie, który jest uznawany za normalny w danym społeczeństwie. Jednocześnie ważnym aspektem naszych  działań  jest zapewnienie większego udziału zagrożonych wykluczeniem w procesach decyzyjnych oddziaływujących na ich życie. „Sam decydujesz – sam odpowiadasz -  sam to masz” to myśl przewodnia naszego projektu. Założenie teoretyczne programu stanowią o tym, że im większy dostęp młodego człowieka do „zdobyczy współczesności”, tym większe rokowanie na wytrenowanie metod i aspiracji „BYCIA TRZEŹWYM”, czyli pojawienie się zamysłu ,że jest po co żyć. Do realizacji w/w programu niezbędne jest utworzenie pracowni do zajęć fizycznych z elementami siłowni oraz pracowni plastycznej.

 

 

GSK Commercial Sp.zo.o

 

Dofinansowanie kursu języka angielskiego dla dzieci I młodzieży będącej w terapii.