!!! kliknij !!!
w poniższy baner

Odwiedź nas na Facebook'u


A A A

Leczenie

 

 
Podstawowe zasady pobytu w ośrodku:
1. Całkowita abstynencja narkotykowa, alkoholowa i nikotynowa przez cały okres pobytu w Ośrodku.
2. Abstynencja seksualna między pacjentami przez cały okres leczenia.
3. Zakaz używania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób.
4. Poddawanie się woli społeczności.
5. Realizowanie obowiązków określonych dla etapu, na którym znajduje się pacjent.

Złamanie zasad zawartych w punktach 1-3 może zakończyć się usunięciem z Ośrodka.

Etapy leczenia:
       Postępy w leczeniu, stopień opanowania nowych umiejętności, zaangażowanie w pracę nad zmianą dotychczasowego funkcjonowania pozwalają pacjentom wchodzić na kolejne etapy leczenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje cała społeczność. Okres pobytu i proces leczenia w ośrodku podzielony jest na pięć etapów, na których obowiązują określone prawa i obowiązki.
 
I. OBSERWATOR. Każda osoba, która pojawia się w naszym domu ma przydzielonego „aniołka” – opiekuna, który wprowadza ją w życie ośrodka, wyjaśnia wszystkie zasady i zapoznaje z grupą. Po kilku, względnie kilkunastu dniach pobytu Obserwator prosi o możliwość pozostania w ośrodku, podpisuje kontrakt i, jeśli cała społeczność się zgodzi, wchodzi na kolejny etap leczenia, uzyskując status Nowicjusza.
II. NOWICJUSZ. Jest to pierwszy z etapów, który zakłada konieczne do wykonania zadania i stałe obowiązki. Wchodząc na ten etap, młody człowiek ma posiąść tak elementarne umiejętności jak: słuchanie informacji o sobie, czy mówienie na forum grupy. Przede wszystkim jednak ma uznać uczciwość za wartość fundamentalną i nauczyć się odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Nowicjusz poprzez swoją postawę ma pokazać sobie i grupie, że chce nad sobą pracować, zmienić swój sposób życia. Przejście na kolejny szczebel decyzją większości grupy możliwe jest po ocenie przebiegu etapu przez zainteresowanego oraz po zaprezentowaniu dalszego planu pracy. Jeśli osoba uzyska akceptację większości zostaje Domownikiem.
III. DOMOWNIK. Jest to faza leczenia, w czasie której następuje rozpoczęcie procesu świadomego poznawania siebie oraz motywowanie do dalszego rozwoju osobistego w oparciu o posiadaną na swój temat wiedzę. Na tym etapie podopieczni pierwszy raz od rozpoczęcia terapii odwiedzają swoje rodzinne domy, mają też większą swobodę w kreowaniu własnego wyglądu. Jest to czas pierwszej weryfikacji pobytu w ośrodku. W tym czasie pacjenci pełnią już określone funkcje w domu (gospodarz domu, kierownik pracy, szef kuchni, itd.). Jeśli zostaną wypełnione wszystkie obowiązki wynikające z bycia Domownikiem, młody człowiek uzyskuje kolejny status – zostaje Opiekunem.
IV. OPIEKUN. Jak podpowiada nazwa tego etapu, jest to czas pomagania i wspierania innych członków społeczności. Terapia skupia się na „nauce” empatii i rozumienia tego, co dzieje się z innymi osobami. Opiekun częściej jeździ do domu rodzinnego. Spotkania z rodziną mają pomóc zweryfikować poglądy dotyczące rodziców i domu, co bywa niekiedy bolesne, ale jest konieczne wobec zbliżającej się daty zakończenia pobytu w ośrodku.
V. TWÓRCA. Na około dwa miesiące przed zakończeniem leczenia zaczyna się ostatni etap – Twórca. Zadaniem twórcy jest określenie swoich mocnych stron, tworzenie siebie jako osoby, która na zewnątrz będzie mogła swobodnie żyć bez sięgania po środki zmieniające świadomość. Dlatego ważnym zagadnieniem na tym etapie jest znalezienie zainteresowań, dookreślenie tego, co pacjent chce robić po opuszczeniu ośrodka. Istotne jest tu kontynuowanie budowania nowych relacji z rodziną, a także - jeśli to konieczne - znalezienie własnego miejsca na ziemi, usamodzielnienie się (dom, szkoła/praca).
O gotowości do zakończenia leczenia pacjent informuje społeczność, która jak zawsze decyzję podejmuje w demokratycznym głosowaniu i, jeśli akceptuje pomysł zakończenia leczenia, w ośrodku jest prawdziwe święto.


Strony: 1 2 Następna »